Om in de toekomst de doorstroming te garanderen, is het doortrekken van de A15 hard nodig

Leestijd 2 minuten

20-1-2021  De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het tracébesluit voor de doortrekking van de A15 bij Arnhem. De berekening van de stikstofuitstoot is volgens de Raad niet voldoende gebleken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een halfjaar de tijd om te komen met een aangepaste of beter gemotiveerde berekening. Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex had graag gezien dat de Raad van State alle bezwaren tegen dit tracébesluit uit 2017 om de snelweg in de buurt van Arnhem te kunnen aansluiten op de A12 ongegrond had verklaard. De doortrekking van de A15 is de oplossing voor files rond Arnhem en draagt bij aan welzijn en welvaart van de regio en ver daar buiten.

Als evofenedex verwachten wij dat de drukte op de wegen na COVID-19 weer snel zal toenemen en de dagelijkse files rond Arnhem daarmee ook snel terug zullen zijn. Om in de toekomst de doorstroming te garanderen, is het doortrekken van de A15 hard nodig. Het is belangrijk dat de impact van aanleg van infrastructuur op de leefomgeving correct berekend wordt. Dat nagenoeg alle andere bezwaren over geluid, flora en fauna en luchtkwaliteit ongegrond zijn verklaard, is volgens ons positief. Deze bezwaren staan de doortrekking immers niet meer in de weg.

Snel en ongehinderd

Wij zullen, zoals we al vanaf het begin van de lobby en de studies rond de doortrekking van de A15 gedaan hebben, waar nodig het Rijk helpen om tot de betere onderbouwing te komen. Om na de coronapandemie de handel en logistiek weer snel en ongehinderd op gang te krijgen, is vrije doorstroming erg belangrijk. Als ondernemersvereniging blijven wij ons daarom ook nu het filespook even lijkt te zijn verdwenen, inzetten om belangrijke ontbrekende schakels en knelpunten in het infranetwerk aangelegd en opgelost te krijgen.

Rekenmodel

De uitspraak van vandaag kan ook gevolgen hebben voor andere infrastructurele projecten waarbij voor stikstofberekeningen gebruik wordt gemaakt van hetzelfde rekenmodel. Uit deze uitspraak van de Raad van State volgt dat nog niet vaststaat dat die berekeningen tot volledige, precieze en definitieve conclusies kunnen leiden over de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in beschermde natuurgebieden. Als evofenedex zijn wij van mening dat dat het Rijk moet nagaan in welke projecten die in procedure zijn, dit het geval is en vindt dat er een oplossing moet komen om verdere vertraging in die projecten te voorkomen.

‘Maak infrastructuur klaar voor de toekomst’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder