21-09-2012  In de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd, schuift het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal uitgaven naar achteren. Deze zogenoemde kasschuif is een gevolg van de eerder overeengekomen bezuinigingen.

Fasering

De bezuinigingsvoorstellen die in de begroting zijn opgenomen, leveren echter geen vertraging op voor de doortrekking van de A15 van Ressen naar de A12, zo is de verwachting van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Het project staat wel in het rijtje van wegenprojecten waarvan de uitgaven ten minste een jaar worden uitgesteld, maar door de fasering van onderdelen in het project aan te passen, verwacht de provincie Gelderland dat de planning niet wordt gewijzigd. De einddatum 2018 staat nog overeind, aldus gedeputeerde Bieze van Gelderland.

Rotterdamse haven

EVO hecht groot belang aan een snelle realisatie van het project en is dus blij met deze toezegging. De doortrekking van de A15 is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Gelderland en midden-Nederland, maar ook voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Vertragingen

De kasschuif heeft wel gevolgen voor enkele andere projecten in Oost Nederland. Zo is de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn zuid en Beekbergen met een jaar vertraagd (2015). Ook de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord is uitgesteld en wordt naar verwachting pas in 2016 opgeleverd. De aanpak van de N35 tussen Zwolle en Wijthen is eveneens vertraagd.

Belang voor economie

EVO betreurt de vertragingen van deze projecten en heeft de betrokken politici gewezen op het belang van deze wegenprojecten voor de verbetering van de bereikbaarheid en het verminderen van de economische schade door files.