15-08-2017  In een meerdelige reeks gaat evofenedex in op trends in de douanewereld. In deze aflevering aandacht voor dienstverlening van de douane.

Optimale dienstverlening

Adequate en betrouwbare dienstverlening van de douane is van cruciaal belang voor bedrijven in de handel en logistiek. Alleen met een optimale dienstverlening van de douane kan de handel eenvoudig verlopen en kunnen Nederlandse bedrijven internationaal concurreren. De dienstverlening van de Nederlandse douane is volgens de World Logistics Performance Index 2016 van de Wereldbank een van de beste wereldwijd, maar staat onder grote druk. In dit artikel zetten we de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor u op een rij.

Dienstverlening onder druk

De douane loopt tegen haar spreekwoordelijke grenzen aan: het aantal medewerkers is de afgelopen jaren significant afgenomen (van 5.400 in 2007 naar 4.200 eind 2016) en budgetten zijn naar beneden bijgesteld. Anderzijds verandert de omgeving waarin de douane zich begeeft in hoog tempo. Voor bedrijven is meer dan ooit vereist dat de dienstverlening van de douane voorspelbaar, betrouwbaar, transparant, adequaat en tijdig is. Volgens evofenedex is daarbij tenminste verbetering noodzakelijk op de volgende vier onderdelen

Toereikend kennisniveau

De uitstroom heeft geleid tot verlies van kennis én ervaring bij de douane. Leden van evofenedex melden dat gestelde vragen niet altijd adequaat en tijdig worden beantwoord. Volgens evofenedex heeft de douane jong en dynamisch personeel nodig voor een moderne organisatie en is constante werving noodzakelijk.

Effectieve communicatie

Bedrijven dienen tijdig en adequaat antwoord te kunnen krijgen op specialistische vragen. Slechts een beperkt aantal ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) gecertificeerde bedrijven kent hiervoor een vaste klantmanager. Sinds een aantal jaar heeft de douane bedrijfscontactpunten ingesteld, maar erkent de noodzaak tot verdere professionalisering daarvan en gaat daar werk van maken. evofenedex pleit onder meer voor één toegangspunt voor specialistische vragen voor AEO-bedrijven, mogelijkheden voor digitale communicatie, verhoogde kennis en know-how van de douane over bedrijfsprocessen.

Verbeterde bereikbaarheid en naleving termijnen

Te lange responstijden, beperkte bereikbaarheid en geen verschillende niveaus voor bedrijven die compliant (AEO) zijn, vormen grote uitdagingen voor bedrijven. Op dit moment ervaart het bedrijfsleven lange verwerkingstermijnen en een inefficiënt en niet-transparant proces. evofenedex pleit daarom voor meetbare afspraken tussen bedrijfsleven en douane via SLA’s, met daarin onder meer maximale termijnen, wijze van aanlevering, afspraken communicatie en transparantie over verwerkingstermijnen.

Efficiënte fysieke controles

Belangrijk is dat de fysieke controles van goederen door de douane efficiënt plaatsvinden en niet leiden tot verstoringen van bedrijfsprocessen. Volgens evofenedex moet de douane meer onderscheid maken tussen AEO en niet-AEO-gecertificeerde bedrijven, waarbij AEO-bedrijven minder controlelast ervaren. Op dit moment werkt de douane aan een app waarmee bedrijven kunnen intekenen op slottijd voor een fysieke controle. Ook gaat de douane de mogelijkheden tot een pilot voor visuele controles via elektronische middelen onderzoeken.

Melden van problemen

evofenedex blijft de voortgang nauwlettend volgen en roept leden op wensen, zorgen en knelpunten te blijven melden. Dat kan bij beleidsadviseur Wilco Heiwegen. Volgende week gaan dieper in op 'trade facilitation en toezicht' binnen de douane. Benieuwd naar onze opleidingsmogelijkheden? Download onze opleidingsbrochures voor meer praktijkvoorbeelden en inhoudelijke informatie.