10-08-2017  In een meerdelige reeks gaat evofenedex in op trends in de douanewereld. In deze aflevering aandacht voor de toenemende digitalisering bij de douane.

Belemmerend

Douanezaken en handelsstromen zijn de laatste jaren veel belangrijker geworden voor internationale ondernemingen. Zo kunnen veiligheidsmaatregelen of het ontbreken van belangrijke douanecertificeringen belemmerend werken op de goederenstroom. Goed omgaan met de steeds meer langs digitale weg afgelegde douanezaken is dan ook bijzonder belangrijk.

Transformatie

Zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de douane loopt van oudsher voorop in digitalisering. Nederland was bijvoorbeeld een van de eerste landen in de EU met een Douaneaangiftesysteem. Maar de digitale ontwikkelingen gaan razendsnel en onder meer big data, blockchain en internet of things zorgen voor een digitale transformatie van de handel en logistiek. De ontwikkelingen bieden kansen voor niet alleen de bedrijven, maar ook de douane. Denk daarbij onder meer aan efficiëntere en effectievere processen en planning, hergebruik van informatie, meer en nieuwe toepassingen van informatie en data en meer mogelijkheden om mogelijke verstoringen en risico’s te detecteren. Om te kunnen inspelen op de digitale ontwikkelingen is het zaak dat de Nederlandse douane beschikt over een moderne, flexibele en uiterst betrouwbare ICT-infrastructuur en een naadloos informatiesysteem. Op dat gebied ziet evofenedex grote noodzaak tot verbetering.

Verstoringen

Sinds de komst van het Douanewetboek van de Unie is het bedrijfsleven verplicht aangiften en meldingen elektronisch in te sturen naar de douane. In de nabije toekomst wordt ook (een deel van) de communicatie tussen douane en bedrijfsleven verplicht digitaal. Aangezien bedrijven afhankelijk zijn van beschikbare en betrouwbare douane IT-systemen, is honderd procent beschikbaarheid een randvoorwaarde voor efficiënte bedrijfsvoering en logistiek. Zorgelijk is daarom dat de verstoringen in de IT-systemen van de douane in 2017 zijn verergerd. Voor evofenedex is dat reden om het verbeteren van de beschikbaarheid van de douane IT-systemen tot topprioriteit te maken.

Positief resultaat

Bij de douane is daarom aangedrongen op een oplossing voor hardnekkige verstoringen in de IT-systemen, met als positief resultaat dat de douane het verbeteren van de beschikbaarheid ook al topprioriteit heeft aangemerkt. De aanpak van de douane om de probleem structureel aan te pakken richt zich daarbij op drie pijlers:

1.            Stabieler maken van aangiftesystemen AGS

2.            Afronden van het programma Hoge Beschikbaarheid Douane Systemen (HBDS)

3.            Aanpakken van de Digipoort-problematiek.

Structureel

Volgens de douane duurt het tenminste tot 2018 voordat alle problemen structureel zijn verholpen. evofenedex blijft de voortgang nauwlettend volgen en roept leden op verstoringen of vertragingen in de Douane IT-systemen te blijven melden. Dat kan bij beleidsadviseur Wilco Heiwegen: (w.heiwegen@evofenedex.nl), graag met duidelijke vermelding van de impact van het bewuste probleem en gevolgen voor de bedrijfsvoering. Benieuwd naar de verdere veranderingen en het laatste Douane nieuws? Schrijf u direct in voor onze Douane-Update.