Dossier douanetrends I Samenwerking tussen toezichthouders

In een meerdelige reeks gaat evofenedex in op trends in de douanewereld

01-09-2017  In een meerdelige reeks gaat evofenedex in op trends in de douanewereld. In dit deel aandacht voor de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders.

Effectief toezicht

Toezichthouders -  zoals de Douane, NVWA en ILT -  kunnen en moeten hun werk niet meer zelfstandig doen. Helaas werken toezichthouders anno 2017 in de praktijk nog grotendeels in silo’s. Volgens evofenedex is het voor effectief en goed toezicht, het bedrijfsleven én de BV Nederland belangrijk dat op een betere, slimmere, efficiëntere manier toezicht wordt gehouden op goederenstromen. Hierin ‘één overheidsprincipe’ en het belonen van compliance bedrijven (AEO) centrale uitgangspunten zijn. Eén overheid houdt volgens evofenedex onder meer in; één loket, het uitwisselen/hergebruik van data en informatie tussen toezichthouders, strak afgestemde controles en alle diensten houden rekening met en erkennen bestaande publieke en private certificeringen/vergunningen, zoals AEO.

Samenwerking

Al jaren wordt gesproken over een betere samenwerking en afstemming tussen de overheidsdiensten, maar de urgentie voor fundamentele veranderingen, politiek draagvlak en een aanpak gebaseerd op vertrouwen lijkt te ontbreken. Dit komt mede door grote cultuurverschillen tussen toezichthouders, het ontbreken van gemeenschappelijke IT infrastructuur en verschillende werkwijzen.

Afspraken

Op aandringen van evofenedex zijn op strategisch niveau tussen de Douane, NVWA en ILT afspraken gemaakt over onderlinge werkwijze en samenwerking, maar de afspraken zijn nog onvoldoende doorvertaald naar de operatie, waardoor bedrijven onvoldoende merken dat toezichthouders efficiënt samenwerken. In 2016 vond de toezichttafel logistiek plaats, waar alle toezichthouders en het bedrijfsleven adviseerden ‘een loket voor dienstverlening en contact’ in te stellen, als eerste stap naar ‘één overheid’. Volgens evofenedex is het zaak dat aan de uitvoering van het advies de hoogste prioriteit te geven.

Verbeterplan

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven van deze reeks presenteerde evofenedex – samen met andere koepels uit het bedrijfsleven - onlangs een verbeterplan aan de Douane, met daarin als één van de kernthema’s verbeterende samenwerking tussen toezichthouders. Positief eerste resultaat is dat de Douane de kansen voor verbetering ziet en erkent. Bedoeling is daarom dat het onderwerp speerpunt wordt op de agenda van het periodieke ‘Overleg Douane Bedrijfsleven’ (ODB), waarbinnen evofenedex één van de aanjagers is. Ook de NVWA en ILT zitten bij dit overleg aan tafel.

Concrete stappen en resultaten

Volgens evofenedex is het tijd voor concrete stappen en resultaten, waardoor bedrijven in de praktijk meer één overheid ervaren, compliante (AEO) bedrijven een vermindering van toezichtslast ervaren en toezichthouders effectiever hun toezichtshoudende rol kunnen vervullen.

Strategie keuzes voor internationaal handelsverkeer en het opzetten/verbeteren van douane processen kunnen alleen tot stand komen door een goede inhoudelijke expertise op het gebied van douane en trade compliance. Wij helpen hierbij, benieuwd naar onze opleidingsmogelijkheden? Download onze opleidingsbrochures voor meer praktijkvoorbeelden en inhoudelijke informatie.

Bekijk douane opleidingen overzicht
 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder