Douane beoordeeld door bedrijfsleven

Uit de Rijksbegroting van het ministerie van Financiën blijkt dat het verbeteren van de dienstverlening van de douane aan het bedrijfsleven prioriteit meeweegt in de jaarlijkse beoordeling van de douane. evofenedex ziet het als een goede eerste stap dat voor het meten en verbeteren van de dienstverlening het instrument ‘Bewijs van Goede Dienst’ wordt ingezet.

Met het ‘Bewijs van Goede Dienst’ zijn doelstellingen opgenomen die in samenspraak met het bedrijfsleven tot stand zijn gekomen en waaraan zowel het bedrijfsleven als de douane waarde hecht. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de douane(systemen) en de administratieve lasten voor ondernemers.

Jaarlijkse toetsing
Het functioneren van de douane wordt jaarlijks getoetst aan de hand van deze criteria. Volgens evofenedex is het belangrijk dat de waardering van het bedrijfsleven zwaarder mee gaat wegen in de beoordeling van de Douane, waarbij met name de waardering over de douane IT systemen zwaarder meetelt. Bedrijven zijn immers verplicht met deze systemen te werken bij im- en export. Recente verstoringen in de systemen leiden daarmee direct tot logistieke kosten voor bedrijven. Met een goed functionerende douane – waaronder de Douane IT – systemen , kan de Nederlandse concurrentiepositie verder worden versterkt.

Toename in goederenverkeer
Uit de begroting blijkt ook dat de trendmatige groei in het goederenverkeer betekent dat de douane meer aangiften heeft te controleren. Dit wordt versterkt door de enorme vlucht die e-commerce genomen heeft. Het aantal kleine zendingen via de post en koeriersstroom blijft jaarlijks sterk toenemen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder