Douane bij no-deal brexit direct in actie

Bij een harde brexit op 31 oktober zal de Nederlandse Douane direct op alle ferryterminals aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van douaneformaliteiten

13-09-2019  Bij een no-deal brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU op 31 oktober zal de Nederlandse Douane direct op alle ferryterminals aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van douaneformaliteiten, zoals het doen van een aangifte. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft dit geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van den Berg, Geurts en Omtzigt van het CDA over de Nederlandse voorbereidingen op een harde brexit. Als hieraan niet wordt voldaan, worden goederen niet vrijgegeven voor verder vervoer.

Voor wat betreft de handhaving van fiscale (zoals invoerrechten) en niet-fiscale verplichtingen (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu) was er eerder voor gekozen deze geleidelijk aan op te bouwen, in overleg met de opdrachtgevende beleidsdepartementen. “Dit naar de mate waarin er meer douaniers instromen en naar de mate waarin beter zicht ontstaat op de risico’s in de goederenstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Douane is immers een risicogerichte handhavingsorganisatie, die de mensen en middelen inzet daar waar risico’s het grootst zijn”, aldus Blok.

Kleine vliegvelden en havens

Het toezicht op de kleine vliegvelden en havens zou volgens de minister eveneens geleidelijk aan worden opgebouwd naarmate er meer douaniers instromen. Ook zou voorrang worden gegeven aan de verwerking en afgifte van vergunningaanvragen in het kader van de terugtrekking uit het VK en de door de EU verplichte herbeoordeling van alle onder het oude Douanewetboek van de Unie afgegeven vergunningen voor 1 mei 2019, boven administratieve controles bij bedrijven. Blok: “Door de keuze om de handhaving op de goederenstroom tussen het VK en Nederland geleidelijk aan op te bouwen, zouden de gerichte handhavingsinspanningen op de andere goederenstromen ook in 2019 doorgang vinden.”

Anneke
Contact

Vragen over de brexit?

Anneke helpt je graag verder