08-02-2013  De douane streeft ernaar de benodigde controles zoveel mogelijk op één controlemoment te laten plaatsvinden. Per 1 maart zal de douane, indien de zending op de bedrijfslocatie fysiek is gecontroleerd,verzegelen en een mogelijke controle op het kantoor van uitgaan afwikkelen door een controle op die verzegeling.

AEO

Deze werkwijze geldt alleen voor AEO-gecertificeerde bedrijven en kan alleen worden toegepast bij full container loads. Daarnaast moet ook nog eens sprake zijn van een controleselectie bij zowel uitvoer als uitgaan.

Faciliteit

Ondanks het beperkt effect heeft EVO positief op het voorstel van de Douane gereageerd. Het levert een extra faciliteit voor AEO’ers en biedt in sommige gevallen een verlichting van de controlelast en daardoor ook van de kosten.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van veelgestelde vragen voor deze vereenvoudiging.