28-02-2014  De douane controleert vanaf 3 maart bij de invoer van werkzame stoffen die zijn bedoeld voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik of de importeur is geregistreerd bij het CIBG/Farmatec. Farmatec is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wijziging Geneesmiddelenwet

De douane neemt deze taak op zich door een recente wijziging van de Geneesmiddelenwet over de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De invoer van die werkzame stoffen is verboden, tenzij de importeur ervan is geregistreerd bij het CIBG.

Meer informatie

Importeurs kunnen voor nadere informatie over welke specifieke stoffen als werkzame stoffen worden gezien en over de registratieplicht, contact opnemen met het CIBG/Farmatec.