16-01-2013 De douanesystemen die bedrijven gebruiken om hun aangifte te doen, zijn jaarlijks op verschillende momenten onbereikbaar vanwege onderhoudsmomenten. Dit levert mogelijk vertraging op voor bedrijven.

Onderhoudsplanning

Om de gevolgen van dit onderhoud zo beperkt mogelijk te houden, deelt de Douane de onderhoudsplanning 2013 zodat bedrijven hun werkwijze hierop kunnen aanpassen.

Hieraan gekoppeld is een impact analyse van dat onderhoud waarin in opgenomen welke processen worden geraak en in hoeverre deze niet beschikbaar zijn.

Afspraken

Het delen van deze planning maakt ook onderdeel uit van de begin 2012 gemaakte afspraken om de beschikbaarheid van douanesystemen aanzienlijk te verbeteren. De komende jaren moeten de systemen jaarlijks voor 99,5 procent beschikbaar zijn.