11-09-2012 Het Douanesysteem ondergaat regelmatig updates. Soms technisch van aard, zodat de betrouwbaarheid kan worden verhoogd, soms inhoudelijk van aard. Deze updates zorgen er voor dat de douanesystemen tijdens het implementatietraject niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn.

Releaseplanning

Om bedrijven voor te bereiden op deze tijdelijke storing, deelt de douane haar ‘releaseplanning’ met het bedrijfsleven. Hierin staan de gevolgen van de update omschreven. 

Zo kunnen ondernemers een inschatting maken van de ernst van de update en besluiten of en zo ja hoe zij hun bedrijfsvoering aanpassen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de noodprocedure of tijdens de specifieke productiedatum van de ‘release’ geen aangiftes te doen.