05-09-2013  Het Douanesysteem ondergaat regelmatig updates. Soms technisch van aard, zodat de betrouwbaarheid kan worden verhoogd, soms inhoudelijk van aard. Deze updates zorgen er voor dat de douanesystemen tijdens het implementatietraject niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn.

Planning

Om bedrijven voor te bereiden op deze tijdelijke storing, deelt de douane haar zogenoemde ‘releaseplanning’ met het bedrijfsleven. Hierin staan de gevolgen van de update omschreven.

Aanpassen

Zo kunnen ondernemers een inschatting maken van de ernst van de update en besluiten of en zo ja hoe zij hun bedrijfsvoering aanpassen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de noodprocedure of tijdens de specifieke productiedatum van de ‘release’ geen aangiftes te doen.

Download de meest recente releaseplanning