01-08-2017  De komende periode verandert er het nodige bij de douane. Onderstaand een overzicht van ontwikkelingen op Douanegebied die impact kunnen hebben op diverse business.

Voortgang aanpak systeemstoringen Douane

Op aandringen van evofenedex rapporteert de Douane maandelijks over de voortgang aanpak systeemstoringen Douane IT systemen. Gezien het verplichte karakter van de Douane IT systemen pleit evofenedex ervoor dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Douane IT systemen honderd procent moet zijn. De maandelijks update van de Douane over de gemaakte vorderingen zijn hier te vinden.

Single Window voor maritiem en lucht: zorg dat u op 29 december bent aangesloten

Op 1 september 2017 worden de aangiften en meldingen voor de douaneprocessen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Provianderen' gekoppeld aan het Single Window voor maritiem en lucht. Vanaf die datum kan worden aangesloten op het Single Window. Voor bedrijven die dit aangaat, is het aan te bevelen uiterlijk op 29 december 2017 te  zijn aangesloten. Bedrijven die op 30 december 2017 niet zijn aangesloten, kunnen geen gebruik meer maken van de douaneprocessen 'Binnenbrengen', 'Uitgaan' en 'Provianderen'. Dit kan grote gevolgen hebben voor de logistieke processen. Meer informatie? Zie hier.

'Empty uncleaned (zee)containers':  Vanaf 1 september alleen digitale aangifte mogelijk

Bij binnenbrengen en uitgaan van 'empty uncleaned containers' (containers met een resthoeveelheid) kan vanaf 1 september 2017 alleen nog digitaal aangifte gedaan worden. De papieren 'residuverklaringen' zijn vanaf die datum niet meer geldig. 

Toezicht op invoer van staal- en ijzerproducten wijzigt

Per 11 juli 2017 wijzigt het toezicht op de invoer van staal- en ijzerproducten.Het toezicht vooraf met een toezichtsdocument wijzigt op een aantal punten:

  • Voor bepaalde staal- en ijzerproducten is sinds april 2016 een toezichtsdocument nodig. De lijst met deze producten is aangepast. De goederen waarvoor een document nodig is, zijn te vinden in Verordening (EU) 2016/670 en de Wijzigingsverordening, bijlage I.
  • Voor goederen met HS-code 7318 is een toezichtsdocument nodig als het gaat om meer dan 5.000 kilo. Dit was 2.500 kilo.

De adressen voor het aanvragen van een toezichtsdocument in het buitenland kunnen veranderd zijn. De actuele adressen in de Wijzigingsverordening staan in bijlage II. De procedure voor het afgeven van de toezichtsdocumenten is ongewijzigd.