28-03-2014  Alle AEO-bedrijven ontvangen in april een e-mail van de douane met een link naar een enquête waarin de geadresseerden wordt gevraagd naar hun ervaringen met het certificaat Authorized Economic Operator (AEO). De enquête is onderdeel van een onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met de douane naar de meerwaarde van een AEO-status voor bedrijven.

Vragen

De douane vraagt onder meer wat de motivatie van het bedrijf is om het AEO-certificaat te verkrijgen, welke faciliteiten het heeft opgeleverd en welke kosten en inspanningen nodig waren om het certificaat te verkrijgen.

Discussie

EVO is voorstander van een fundamentele discussie over de baten en lasten van het AEO-certificaat. De organisatie beveelt leden dan ook aan om de enquête in te vullen, zodat meer inzicht ontstaat in de waardering van het AEO-certificaat.