10-10-2013  ‘In internationale ranglijsten staat de Nederlandse douane in de bovenste regionen. Dit komt omdat de douane samenwerkt met het bedrijfsleven’. Dit zei Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO, in zijn openingsspeech op het Nationaal Douanecongres.2013, dat vandaag wordt gehouden in Rotterdam.

Niet makkelijk

Volgens Van der Kuijl wordt het de douanespecialist niet altijd even makkelijk gemaakt. ‘Gisteren heb ik aan minister Kamp de jaarlijkse Top-10 van administratieve lasten en onnodige regels aangeboden. Bijna de helft van die Top 10 is direct gerelateerd aan het vakgebied van de douane. Er is dus nog veel werk aan de winkel’.

Lobby

Om die reden is ‘douane’ al vele jaren een van de speerpunten in de lobby van EVO, aldus Van der Kuijl. ‘We wijzen op die administratieve lasten, die onnodige regels, maar bedenken ook hoe het beter kan en moet. Dat doen wij samen met EVO-leden, met vertegenwoordigers van andere schakels in de handels- en logistieke keten, maar ook met de douane zelf. Dat is belangrijk, want de douane vervult een cruciale rol in de internationale goederenstroom van in Nederland gevestigde bedrijven’, aldus de EVO-directeur.

Concurrentiepositie

Het doorlopende contact tussen douane en bedrijfsleven houdt beide partijen scherp, volgens Van der Kuijl. Hij refereerde daarbij aan het project Hoogbeschikbaarheid Douaneprocessen. ‘Helaas vielen de resultaten van de afgelopen maanden tegen, we moeten de scherpte dus niet loslaten. We blijven streven naar een robuust aangiftesysteem, want die zijn essentieel voor onze concurrentiepositie.’