02-02-2012  De Douane en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door EVO, Fenex en de Verenigde Software Ontwikkelaars, hebben concrete afspraken gemaakt om de uitval van de douanesystemen drastisch te verminderen. Het bedrijfsleven ziet hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan en de Douane kan hiermee haar dienstverlening nog verder verbeteren.
De afspraken en het plan van aanpak staan verwoord in het zogenoemde ‘spoorboekje’.  

Onderhoud en storingen

De douanesystemen liggen er momenteel vaak uit als gevolg van regulier onderhoud of een (technische) storing. Als de systemen van de Douane niet beschikbaar zijn, ligt de handel letterlijk stil. Dit logistiek oponthoud veroorzaakt hoge extra kosten voor het bedrijfsleven.

Noodprocedure

De Douane wil dat de beschikbaarheid van de douanesystemen eind dit jaar is verhoogd van 93 naar 97,5 procent. Daarom gaan Douane en bedrijfsleven samen een nieuwe elektronische noodprocedure ontwerpen. De aangiftesystemen worden uitgebreid met back-ups, waardoor de systemen standaard dubbel worden uitgevoerd. Als een systeem dan hapert of uit de lucht gaat, pakt het noodsysteem het over. Eind 2012 zijn de eerste delen van de back-upsystemen gereed.

Informatie over duur storingen

Als de systemen eruit liggen, is het voor bedrijven van belang te weten hoe lang de storing gaat duren. Met die informatie kunnen ze een besluit nemen om over te gaan naar de noodprocedure of om met elektronische aangifte te wachten. Het bedrijfsleven en de Douane gaan er daarom voor zorgen dat informatie over onder meer de duur van storingen beter wordt. Daarnaast gaan de Douane en bedrijfsleven samen kijken welke momenten geschikt zijn om onderhoud uit te voeren.

De afspraken werden gemaakt tijdens de startbijeenkomst van de werkgroep Hoogbeschikbaarheid Douane Systemen op 2 februari bij EVO in Zoetermeer.