20-05-2011  Per 1 juli 2011 heeft de Douane de keuze of ze bij vastgesteld strafbaar gedrag een boete oplegt of een aanwijzing geeft.

De straf kan vrijwillig nagekomen worden door de boete te betalen. Wie het niet eens is met de straf kan ‘verzet instellen’ bij de officier van justitie.  De boete hoeft dan voorlopig niet betaald te worden en/of de maatregelen mogen worden uitgesteld.

Het OM bepaalt vervolgens of er wordt gedagvaard en de zaak alsnog aan een rechter wordt voorgelegd  die de situatie opnieuw beoordeelt.

De fiscale strafbeschikking (FSB) gaat het aanbod ter voorkoming van strafvervolging (transactie) vervangen. Er bestaan een aantal verschillen tussen de FSB en de transactieregeling.

  • Wie onder de transactie-regeling  niet reageerde, kreeg een oproep om voor de rechter te verschijnen. Verzet was dus niet mogelijk. Dit verandert onder de FSB regeling.  Wie het niet eens is met de strafbeschikking dient echter wel zelf actie te ondernemen door verzet in te stellen. Let wel, de termijn om verzet in te dienen bedraagt slechts 14 dagen na ontvangst van de fiscale strafbeschikking.
  • Een ander verschil met de huidige transactie-regeling is dat de Douane bij een geldboete van meer dan 2.000 euro verplicht is de verdachte te horen. Dit verhoor wordt door iemand anders afgenomen dan degene die het proces-verbaal heeft opgemaakt. Na het verhoor wordt de FSB pas opgemaakt.
  • Tenslotte gaat onder de nieuwe regeling de Invorderingswet gelden als de boete uit de FSB niet wordt betaald en geen verzet wordt ingesteld. Er zullen dan aanmaningen en dwangbevelen volgen en indien er dan nog steeds niet wordt betaald, wordt de zaak doorgegeven aan het OM. Zij gaan dan over op normale strafvervolging en leggen de zaak voor aan de strafrechter.