24-04-2013  De douane heeft in overleg met EVO en andere partijen in het bedrijfsleven de noodprocedures herzien voor de processen DSI (invoer), DSU (uitvoer), ECS en binnenbrengen zee en lucht. De herziening is onderdeel van het project ‘betere beschikbaarheid douaneprocessen’. De nieuwe procedures treden in werking op 1 mei.

Minder overlast

Door de herziening ondervinden bedrijven minder administratieve overlast in het geval computersystemen niet werken of als communicatie tussen computersystemen niet mogelijk is.

0,5 procent 

Volgens de afspraken tussen de douane, EVO en ander partijen in het bedrijfsleven mogen de douanesystemen vanaf 2015 nog slechts 0,5 procent van de tijd niet beschikbaar zijn. Mocht het echter toch zover komen, dan zijn heldere en begrijpelijke papieren noodprocedures van groot belang.

Noodprocedure

De papieren noodprocedure mag alleen worden ingezet:

  • als er een storing is in het betreffende douanesysteem en deze storing bekend wordt gemaakt op de internetsite van de Nationale Helpdesk Douane
  • na toestemming van de douane in andere gevallen, bijvoorbeeld bij een storing in de applicatie van een onderneming

Bij de invoering van het nieuwe douanesysteem AGS worden de procedures daarop aangepast.