05-01-2016  Het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) wordt op 1 mei van kracht. De Nederlandse douane heeft inmiddels een brief (zie bijlage Brief douane aan vergunninghouders (pdf)) gestuurd naar alle vergunninghouders over de gevolgen van de inwerkingtreding.

Algemene informatie

Wanneer het DWU van toepassing wordt, vervallen of veranderen de meeste vergunningen. De douane geeft in de brief algemene informatie over die verandering. Op een later moment benadert de douane bedrijven over de specifieke gevolgen voor individuele vergunningen.

Vragen

EVO-leden die vragen hebben over het DWU, kunnen contact opnemen met EVO-Ledenservice, Sven Arnoldus.