24-03-2017  Een 'brede aanpak' van de douane moet zorgen voor een structurele verbetering van het electronisch berichtenverkeer tussen de douane en bedrijven. De douane geeft toe dat door technische storingen de beschikbaarheid van de informatiesystemen 'niet op het niveau' is dat met bedrijven is afgesproken.

Stabiliteit

'Al geruime tijd spannen wij ons in om de stabiliteit van onze systemen te verbeteren, maar tot nog toe blijft het gewenste resultaat uit. Met een geïntensiveerde aanpak willen wij daarin verandering brengen', stelt de douane. 'De Douane beseft terdege dat de onbetrouwbaarheid van zijn IT-systemen een negatieve impact heeft op de logistiek in Nederland.'

Complexe storingen

Nadat evofenedex samen met andere partijen in gesprek ging met de douane over de storingen, sprak de douane over 'diverse, omvangrijke en complexe storingen met telkens een andere oorzaak.' Volgens de douane is een 'snelle, eenduidige en eenvoudige oplossing' dan niet mogelijk.

Planmatig

De douane wil de problemen daarom planmatig aanpakken. Allereerst door AGS stabieler te maken. 'Daarvoor zijn geregeld tussentijdse releases nodig. Dit dwingt ons om AGS zo nu en dan voor korte tijd uit productie te nemen, wat wij helaas alleen kort van tevoren kunnen aankondigen. Dit leidt dus tot tijdelijke onbeschikbaarheid van AGS en ongemak voor het bedrijfsleven, maar uiteindelijk komt het de performance van AGS ten goede.'  

Hoogbeschikbaarheid

Daarna wil de douane het programma Hoogbeschikbaarheid Douanesystemen afronden. 'Door infrastructurele verbeteringen leidt het uitrollen van nieuwe releases tegen die tijd niet meer tot onbeschikbaarheid van de systemen.'

Digipoort

Tot slot moet de Digipoort-problematiek aangepakt worden. 'Weliswaar liggen deze knelpunten buiten de directe invloedssfeer van de Douane, maar door op te schalen kunnen we ze met gezamenlijkoverheidsoptreden wegnemen. Een speciale taskforce moet hier op korte termijn voor zorgen.'

Voortgang

De douane gaat de voortgang van deze aanpakperiodiek bespreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Vervolgens communiceren zij hierover via www.douane.nl en het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).