20-07-2015  Met regelmaat ontvangt EVO berichten over opgelopen wachttijden bij de afdeling Aangifte Behandeling van de douane. EVO heeft de problemen bij de dienst onder de aandacht gebracht. De douane heeft vandaag enkele maatregelen aangekondigd.

Extra mensen

Sinds begin juli werkt de douane met een Task-force om de meest urgente achterstanden weg te werken. Ook heeft de dienst laten weten in- en extern extra personeel te werven en huidige medewerkers extra te trainen.

Voorrang

Bedrijven die zendingen laten vervoeren waarbij een risico op vertraging grote gevolgen heeft voor de lading, kunnen gebruik maken van de spoedprocedure. In dat geval krijgt de behandeling van de aangifte voorrang. Om daarvoor in aanmerking te komen is het nodig in de ‘onderwerp-regel’ van het mailbericht te vermelden:

  • het nummer van het aangiftepunt (432 voor Schiphol en 396 voor Rotterdam), PER (aan bederf onderhevige goederen) of AUTO (voor vrijmaken op auto);
  •  het volledige aangiftenummer en
  • de AGS-selectiemededeling (bijvoorbeeld DMS DOC of DMS CTL) 

Oorzaken

Volgens de douane is de vertraging ontstaan door de combinatie van toename in het aantal aangiften en de introductie van AGS voor invoer. Ook de Rusland-sancties hebben bijgedragen aan deze problemen. Vooral aangevers uit Zuid-Nederland die via Rotterdam aangifte doen, ondervinden hinder.