Bij een continue stroom van aangiften ontstaan een dagelijkse aangiftestroom en een dagelijkse betalingsverplichting

Leestijd 3 minuten

06-08-2020  De Douane heeft woensdag 5 augustus in een digitale informatiesessie meer dan tweehonderd medewerkers van bedrijven ingelicht over de vervanging van de huidige periodieke aangifte. Hierbij werd nog eens benadrukt dat bij het maken van de keuzes maximaal is geluisterd naar de wensen vanuit het bedrijfsleven. Tijdens een aantal bijeenkomsten, die eerder dit jaar in samenwerking tussen de Douane, VNO-NCW, Fenex, Votob en evofenedex zijn gehouden, kwam naar voren dat bedrijven zich grote zorgen maken over de mogelijkheid op verschillende momenten binnen de logistieke keten gecontroleerd te worden.

Bij de keuzes die de Douane heeft gemaakt, zijn ook andere elementen meegenomen. Zoals wetgeving, kwaliteit van de handhaving en uitvoerbaarheid; bij dit laatste spelen vooral de IT-aspecten een belangrijke rol. Ook de positie van de Europese Commissie heeft zwaar meegewogen. Voor de Commissie was de huidige algemene ontheffing van de melding dat goederen bij een bedrijf zijn gearriveerd (aanbrengen) niet acceptabel. Volgens de Commissie wordt de kwaliteit van de handhaving hiermee geweld aangedaan. Toch ziet de Douane nog ruimte om de ontheffing van aanbrengen in specifieke gevallen overeind te houden. Hiervoor is het nodig dat:

  1. Bedrijven een AEO-vergunning hebben;
  2. De aard van de goederen daar de mogelijkheid toe biedt;
  3. De Douane voldoende informatie heeft voor een risicoanalyse;
  4. Goederen niet onderhevig zijn aan verboden en beperkingen.

Als goederen na opslag nog verder worden bewerkt (veredeld) is onder voorwaarden geen tweede aanbrengbericht vereist.

Dagelijkse betalingsverplichting

Het fenomeen van de maandaangifte verdwijnt wel geheel. In de meeste gevallen moet er tien kalenderdagen na het aanbrengbericht een aanvullende aangifte worden gedaan. Bij een continue stroom van aangiften zal hierdoor een dagelijkse aangiftestroom ontstaan, die op zijn beurt een dagelijkse betalingsverplichting met zich meebrengt. Dit zal voor bedrijven een belangrijke verandering betekenen. Bedrijven kunnen ook kiezen klassieke aangiften te doen. Hoewel het risico op fysieke controles hierbij groter is, kan het gebruik van de voorafaangifte deze controles wel voorspelbaar maken.

Geen nieuwe voorlichtingsronde

De digitale informatiesessie wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op de website van de Douane, samen met een verklarend document met achtergronden. De Douane gaf aan dat er geen nieuwe voorlichtingsronde met bedrijfsbezoeken komt. Een aantal elementen, zoals de zekerheid, moet nog verder worden uitgewerkt. Hierbij speelt de klankbordgroep met deelnemers uit het bedrijfsleven een actieve rol. evofenedex heeft zitting in deze klankbordgroep; leden kunnen zich hiervoor bij ons aanmelden.

Keuze softwarepakket

Volledige duidelijkheid over de eisen aan het softwarepakket is voor de ontwikkelaars van IT-pakketten naar alle waarschijnlijk aan het einde van 2020 beschikbaar. Softwareleveranciers kunnen op basis daarvan dan een duidelijke inschatting geven over de kostprijs van een applicatie om volgens de nieuwe methodiek aangifte te doen. Dit is voor bedrijven cruciaal om een onderbouwde keuze te maken. Daarnaast moeten bedrijven gaan bekijken welke gevolgen de wijzigingen hebben voor logistiek en douaneverplichtingen. evofenedex kan je hierbij verder ondersteunen.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder