Zoetermeer, 5 maart 2014

EVO en Fenedex: nationale én Europese controle onwerkbaar

Het is onverstandig om de uitvoering en controle op douanewetten naar Brussel over te hevelen. Volgens verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex is dit onwerkbaar omdat nationale wet- en regelgeving tussen de Europese lidstaten teveel verschillen.

De Europese Commissie wil douanegegevens voortaan direct bij bedrijven kunnen opvragen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het voorstel.

Bewijsstukken

Als het voorstel van de Commissie in werking treedt, moeten bedrijven niet alleen informatie bij de Nederlandse, maar potentieel ook (extra) informatie bij de Europese douane aanleveren. Dit is volgens EVO en Fenedex een onnodige lastenverzwaring omdat de geldende bewijsmiddelen voor in- en uitgiftes van goederen verschillen per lidstaat. In de ene lidstaat is dit een vrachtbrief, in de andere een factuur. Ook wil de Commissie één centrale Europese databank voor douaneaangiftes. EVO en Fenedex vrezen een omslachtig administratief proces om alle informatie van de nationale douanediensten naar de Europese database over te hevelen.

Delen

EVO en Fenedex zijn voor Europese samenwerking, maar willen de professionaliteit en efficiëntie van de Nederlandse douane niet ondergraven door ineffectieve Europese maatregelen. De organisaties stellen daarom voor om douaneaangiftes die bedrijven bij nationale douanediensten aanleveren, eenvoudig op verzoek te delen met andere douanediensten in de Europese Unie. Op deze manier profiteren bedrijven van één douane-unie die tegelijkertijd de kennis van lokale douanes behoudt.