21-08-2013  De Europese Commissie heeft samen met de douaneadministraties van de lidstaten afgesproken meer aandacht te besteden aan de juistheid van douaneaangiften. De eerste stap is het verbeteren van de kwaliteit van de aangiften ten invoer op het gebied van wettelijke aanvaardbaarheid.

Credibility Checks

Hiervoor heeft de Douane verschillende geautomatiseerde controles, drie zogenoemde Credibility Checks, ontwikkeld. De legal check, de eerste van deze drie, treedt op 6 oktober in werking. Dit valt samen met de invoer van het nieuwe aangiftesysteem AGS Invoer (AGS 2).

Informeren

Legals checks zijn controles voor goederen waarvoor in het tarief beperkingen zijn opgenomen in de goederenomschrijving. Via bijgaande informatiefolder wil de douane, in samenwerking met onder andere EVO, bedrijven informeren over de gevolgen van de ingebruikname van de Legal checks in AGS 2 en in de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA).

Foutmelding

Het belangrijkste is dat de Douane aangiftes die verkeerd zijn ingevuld, niet langer aanvaardt maar terugstuurt met een foutmelding.

Medio 2014

De overige twee checks, de Physical en de Price related checks, worden waarschijnlijk medio en eind 2014 toegepast.

De informatiefolder