11-02-2015  Op verzoek van EVO heeft de Douane een nieuwe manier gevonden om klachten te melden aan de douane. Deze nieuwe wijze is bedoeld om problemen te melden of een signaal van onvrede af te geven.

Klachtensignaal

Veel bedrijven gaven vorig jaar richting EVO aan een mogelijkheid te missen om een klachtsignaal af te geven bij de douane, zonder direct een formele klacht in te dienen. De drempel van een formele klacht is erg hoog en het bedrijfsleven vreesde voor eventuele negatieve gevolgen van een melding.

Laagdrempelig

Nu er een laagdrempelig alternatief kan er eenvoudig een signaal worden afgegeven, welke in vertrouwelijkheid zal worden opgepakt door een speciaal klachtenteam bij de douane. De douane en EVO staan ervoor garant dat dit geen negatieve gevolgen met zich meebrengt.

Vak 3

Een klachtmelding kan worden gedaan door in vak 3 van het klachtformulier te melden dat het om een ‘klachtmelding’ gaat.

Deze wijze is nieuw naast de oude mogelijkheid om een formele klacht in te dienen. Het doel is problemen in een vroegtijdig stadium op te lossen.