19-05-2017  De douane publiceerde 18 mei een update over de aanpak oplossen storingen in de IT-systemen. Het bericht toont aan dat de douane de signalen van evofenedex serieus neemt en werkt aan structurele oplossingen. evofenedex is positief over de transparante communicatie vanuit de douane en blijft de verdere aanpak van de urgente problemen nauwlettend monitoren.

100 procent beschikbaarheid

Bedrijven zijn bij im- en export verplicht de douane-IT-systemen te gebruiken. Niet-beschikbare systemen leiden direct tot logistieke kosten, zoals nodeloos wachtende vrachtauto’s en gemiste aansluitingen in de haven. Voor het bedrijfsleven is het daarom essentieel dat de IT-systemen altijd werken, stelt evofenedex.

Sinds het begin van dit jaar melden bedrijven steeds vaker verstoring of vertraging van de systemen. Eerder berichte evofenedex dat de douane de aanpak van IT-storingen intensiveerde, nadat evofenedex aandrong op het oplossen van de problemen.

Overleg

In het bericht van gisteren benadrukt de douane de signalen van evofenedex en andere koepelorganisaties serieus te nemen: “In april is er overleg geweest met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In dat gesprek zijn de klachten vanuit het bedrijfsleven gedetailleerd aan de orde gekomen. Er is gesproken over de oorzaken van de verstoringen in de douanesystemen, maar vooral over de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. Daarbij kwam de toepassing en de werkwijze bij de noodprocedures aan de orde. En hoe daar verbeteringen in zouden kunnen worden aangebracht, zodat het aangiftebehandelingsproces soepeler verloopt en er minder nasleep is na een verstoring.”

Vinger aan de pols

In het bericht meldt de douane ten minste tot 2018 nodig te hebben om de complexe problemen het hoofd te bieden.

Het gaat daarbij om:

  1. Stabieler maken van aangiftesystemen AGS
  2. Afronden van het programma Hoog Beschikbaarheid Douane Systemen (HBDS)
  3. Aanpakken van de Digipoort-problematiek.

evofenedex blijft de voortgang nauwlettend volgen en roept haar leden op verstoringen of vertragingen in de IT-systemen van de douane te blijven melden, graag met duidelijk de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Dat kan bij Wilco Heiwegen.