16-09-2015  De overheid erkent het belang van samenwerking met bedrijfsleven voor een goed en efficiënt toezicht door de douane. Dit blijkt uit de begroting van het kabinet voor 2016.

Fiscale en economische belangen

Het toezicht bij de douane is gericht op goederen die via Nederland de EU binnenkomen of verlaten. Gelijktijdig worden ook Europese (en Nederlandse) fiscale en economische belangen bewaakt. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het bedrijfsleven en met andere handhavingspartners, al dan niet in internationaal verband. Bij het toezicht kijkt de douane naar de risico’s en kiest op basis daarvan de meest passende toezichtsvorm. De douane zet daarbij verschillende hulpmiddelen in, waaronder scan- en detectieapparatuur.

Streefwaarde controles

De streefwaarde voor scan- en fysieke controles controle op de goederenstoom wordt verhoogd omdat er prioriteit wordt gegeven aan fiscale risico’s. Dit zal leiden tot meer (risicogerichte) controles bij invoer. Het percentage van de gecertificeerde goederenstroom blijft ongeveer gelijk. Een certificaat voor Authorised Economic Operators (AEO) biedt bedrijven voordelen, bijvoorbeeld minder strenge controle en dus minder oponthoud bij grensoverschrijdende handel.