31-03-2015  De Douane controleert steekproefsgewijs documenten voor douanevervoer. Vanaf april 2015 gaat deze dienst ook de juistheid van de bedrijfsverzegeling controleren.

De douane heeft eerder geconstateerd dat het nummer van de verzegeling op een container als een goedgekeurde bedrijfsverzegeling wordt vermeld op het vervoersdocument. Achteraf blijkt goedkeuring niet altijd het geval te zijn.

Controle achteraf

Om zo min mogelijk oponthoud te veroorzaken maakt de douaneambtenaar bij een controle een foto van de aanwezige verzegeling en containernummer. Achteraf controleert de douane, aan de hand van de gemaakte foto’s, of het aanwezige zegel is goedgekeurd door de douane. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de desbetreffende klantmanager contact opnemen met de vergunninghouder om het gebruikte zegel alsnog goed te laten keuren.