21-03-2014  In overleg met het bedrijfsleven, waaronder EVO, heeft de douane de implementatiestrategie voor AGS 2 vastgesteld. AGS 2 is het nieuwe automatiseringssysteem voor invoeraangiften.

Planning

Tot eind april kunnen invoer-aangevers vrijwillig aansluiten op AGS 2. In mei en juni sluit de douane de overige aangevers aan. Dit gebeurt volgens een strakke planning en na overleg met aangevers en softwareleveranciers.

Voorwaarde

De enige voorwaarde die het bedrijfsleven heeft afgesproken met de douane is dat alle technische belemmeringen die opschaling beperken, zijn verholpen. De douane zal daarom na de laatste technische release van 6 april in nauw overleg met het bedrijfsleven bezien of de geplande overgang nog steeds realistisch is.

Nieuwsbrief AGS

De douane heeft samen met het bedrijfsleven een nieuwsbrief opgesteld waarin meer informatie staat. Ondernemers die nog vragen hebben, kunnen voor meer informatie terecht bij EVO, Dennis Heijnen.