05-11-2015  De douane stelt de release van AGS 3, die stond gepland voor het weekend van 28 en 29 november, uit tot maart 2016. Dit besluit is is afgelopen week genomen omdat geen van de betrokken partijen (dus ook vanuit het bedrijfsleven) kan garanderen op tijd klaar te zijn voor de overstap. Dit komt voornamelijk door gebreken in de testsystemen van de douane en het late starten met testen door softwareleveranciers.

Alle partijen

EVO heeft daarop aangegeven dat vanuit aangeversperspectief onvoorwaardelijk moet vaststaan dat alle partijen - douane, softwareleveranciers en aangevers - klaar zijn voor de release. Toen EVO vaststelde dat dit niet het geval was, heeft zij ook verzocht om de release uit te stellen.

Wijzigingen

De release van AGS 3 bevat enkele belangrijke wijzingen. Met name de wijzigingen op het invoervlak (overgang WDO datamodel) heeft voor de huidige invoeraangevers mogelijk grote impact, vooral omdat de invoering niet gefaseerd kan plaatsvinden. AGS 3 bevat ook de techniek voor uitvoeraangiften. Het overzetten van DSU-gebruikers naar AGS 3 vindt in een later stadium wel gefaseerd plaats.