12-11-2013 De douane heeft, na overleg met onder andere EVO, besloten de pre-fase van het implementatietraject van AGS 2 te verlengen tot 31 januari 2014. Dit besluit is genomen omdat de invoering van dit aangiftesysteem niet vlekkeloos verloopt. Dit komt met name door aanloopproblemen in de Douane Tarief Voorziening (DTV).

Eerste aangifte

Anders dan voorzien kon de eerste invoeraangifte pas op 22 oktober in AGS worden ingediend. Dat is te wijten aan diverse technische oorzaken. Om deze problemen helemaal op te lossen, neemt de Douane begin december een nieuwe versie van AGS in gebruik. Hierna kunnen meer aangevers worden aangesloten.

Pre-fase en overgangsperiode

Van de in totaal vijftig beoogde ‘pre-fase aangevers’ zal de douane naar verwachting in 2013 tien aangevers aansluiten op AGS. De overige veertig volgen in januari 2014. In de overgangsfase – die loopt van 1 februari tot 30 april 2014 – sluit de douane naar verwachting de overige achthonderdvijfentwintig aangevers aan. De Douane maakt met softwareleveranciers en aangevers tijdig afspraken over het moment van aansluiten.