06-06-2014  Als bij een douanecontrole de bedrijfsverzegeling is verbroken, brengt de douane een vervangende verzegeling aan. Dit nieuwe beleid, waar EVO de afgelopen tijd op heeft aangedrongen bij de douane, geldt sinds 1 juni.

Veiligheid

Steeds meer bedrijven gebruiken bedrijfsverzegelingen om de veiligheid van hun eigen goederenstroom te waarborgen en zeker te weten dat er geen ‘vreemden’ bij de goederen zijn gekomen. EVO vond het dan ook niet juist dat de goederen na een douanecontrole onverzegeld hun weg vervolgden. 

Zending

EVO wilde daarom dat het beleid wordt aangepast zodat de zending verzegeld zijn weg kan vervolgen en aantoonbaar is wie de verzegeling heeft verbroken en vervangen. 

Handboek

De douane heeft hierop het handboek gewijzigd en aangegeven dat de zending, na een douanecontrole en het verbreken van de bedrijfsverzegeling, opnieuw verzegeld wordt met tang, touw en lood (perfra plombe). Ook geeft de douane een bevestiging af dat de zending fysiek is gecontroleerd. 

De volledige nieuwe procedure is te vinden in het Handboek Douane; bij onderdeel 12.00.00, paragraaf 6.2.3 en onderdeel 14.20.00, paragraaf 4.9.