CVB stapsgewijs vanaf 1 oktober 2021

Leestijd : 4 minuten

29-06-2021  De procedure voor het indienen van nadere aangiften voor goederen van buiten de Europese Unie verandert op 1 oktober. De Nederlandse douane voert vanaf die datum stapsgewijs het Container Vrijgave Bericht (CVB) in. Aangevers in alle havensectoren moeten zich hier goed op voorbereiden, want het gaat niet alleen om containers maar om alle lading die Nederland binnenkomt. Dus ook de bulklading. Een ander misverstand is dat het CVB nauwelijks van invloed is op de positie van de verlader of importeur.

Regel is dat een importeur of zijn vertegenwoordiger pas een aangifte kan doen nadat het schip is aangemeerd. Zo’n aangifte kan een invoeraangifte zijn, maar bijvoorbeeld ook een aangifte voor douanevervoer. Momenteel wordt hierop niet gehandhaafd en kan een aangifte ook vóór dat moment worden gedaan. Als echter na 1 oktober een aangifte eerder wordt gedaan dan de aankomst van het schip, wordt die aangifte in het douanesysteem geweigerd. Het gevolg hiervan is dat de ladingunit dan niet kan worden meegenomen door het vervoersmiddel dat de goederen komt afhalen. Dit kan leiden tot congestie op de terminals maar ook tot vertraging in de toeleveringsketen, met alle gevolgen van dien.

Voorafaangifte

Er zijn twee redenen waarom de douane zijn werkwijze verandert. De eerste is simpelweg dat de Europese wetgeving niet toelaat dat een nadere aangifte al wordt gedaan vóór de aankomst van het schip. Een tweede belangrijke reden is dat de huidige werkwijze leidt tot veel administratieve lasten voor zowel de douane als bedrijven. De verschillen (de zogenoemde mismatches) tussen de aangifte voor tijdelijke opslag en de nadere aangifte moeten achteraf alsnog worden rechtgetrokken. Vaak betekent dit dat de terminaloperator achter degene die de nadere aangifte deed (de importeur, vervoerder of zijn vertegenwoordiger), moet ‘aanjagen’. De brexit heeft de noodzaak voor verandering van de procedure nog eens verder aangetoond; in deze stroom treden zeer veel mismatches op.

De douane biedt nu al de mogelijkheid een voorafaangifte te doen. Deze is wat betreft inhoud vergelijkbaar met een normale aangifte, maar kan al dertig dagen voordat de goederen aankomen worden gedaan. De douane past op de voorafaangifte dezelfde risicoanalyse toe als op een normale aangifte, en informeert bedrijven die over een AEO-vergunning beschikken zelfs of er een controle op de goederen wordt uitgevoerd. Dit geeft een importeur de mogelijkheid zijn verdere logistieke proces zo goed mogelijk in te richten.

Wanneer de goederen in Nederland aankomen, hoeft de importeur dan alleen nog een aanbrengbericht te verzenden, waarna de goederen kunnen worden afgehaald. Dit aanbrengbericht kan ook geautomatiseerd aan de douane worden gezonden door tussenkomst van het port community system Portbase.

Nieuwe situatie bespreken

De meeste douanesoftware biedt de mogelijkheid om voorafaangiften te doen. Nu is het voordeel daarvan relatief gering, maar dat verandert na het inwerking treden van het CVB. Voor ondernemers die zelf aangifte doen, verdient het aanbeveling te bekijken of de voorafaangifte in hun proces voordelen biedt. Als dit zo is, is het verstandig contact op te nemen met je softwareleverancier, om tijdig in staat te zijn de voorafaangifte toe te passen. Ondernemers die gebruikmaken van een douaneagent, doen er goed aan de nieuwe situatie met hem of haar te bespreken. Bedenk daarbij wel dat kort voor het moment van implementatie zowel douaneagenten als softwareleveranciers het druk zullen hebben.

Tot slot is het van belang dat de aangifte voor tijdelijke aangifte en die voor nadere aangifte met elkaar overeenstemmen. Soms is datgene wat op de ladingpapieren staat en datgene wat op een factuur staat niet helemaal met elkaar in overeenstemming. Bijvoorbeeld omdat goederen op het laatste moment niet meer konden worden verzonden. Belangrijk is dat zodra hij dit weet, de ondernemer ook contact opneemt met degene die de aangifte voor tijdelijke opslag heeft gedaan, zodat de beide aangiften overeenstemmen.

Een goede voorbereiding kan heel wat stress vlak voor de invoering wegnemen en vervelende verstoringen voorkomen. Daarnaast zal deze procedure meer douaneaandacht krijgen, met als ultieme mogelijkheid sancties zoals boetes.

Meer informatie evofenedex maakt deel uit van de groep organisaties die geregeld met de douane overlegt over de implementatie van het Container Vrijgave Bericht. Kijk voor meer informatie op www.voorbereidophetcvb.nl

Grenzeloos ondernemen en de juiste kennis van douanezaken? De meest actuele informatie krijg je bij de douane opleidingen van evofenedex. Al onze douane opleidingen zijn praktijkgericht, markterkend en altijd actueel door onze contacten met de douane.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder