Douane wil Hazeldonk sluiten 

24-09-2014  De douane wil het kantoor Hazeldonk per 30 april 2015 te sluiten. Dit besluit is genomen na een uitgebreide analyse van de douane over de activiteiten van het kantoor op de grensovergang in de A16 naar België . Met name de loketfunctie is opnieuw bekeken. De douane heeft daarbij geconstateerd dat er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn voor dat loket. 

Alternatieven

Zo is het doen van een aangifte douanevervoer mogelijk met gebruikmaking van de vereenvoudigde procedure Toegelaten Afzender. Verder kan met toepassing van de regeling toegelaten exporteur een exporteur van goederen ook zelf een oorsprongsbescheid EUR-1afgeven en kan een TIR regeling ook door middel van een Toegelaten Geadresseerde worden beëindigd. 

Vervolgstappen

Binnenkort stuurt Douane Roosendaal een brief aan alle bedrijven die te maken hebben met kantoor Hazeldonk. Er komt  een voorlichtingsbijeenkomst en waar nodig gaat Douane Roosendaal individuele gesprekken voeren met bedrijven om de gevolgen van het vertrek van de Douane uit Hazeldonk te bespreken en waar mogelijk alternatieven aan te dragen.

Definitief besluit

De leden van het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) hebben een belangrijke adviserende functie in het sluiten van het douanekantoor. EVO is ook lid van het ODB. Leden wordt opgeroepen zwaarwegende bezwaren over de sluiting van Hazeldonk aan de koepel kenbaar te maken. Dat kan met een mailtje aan EVO-beleidsadviseur Dennis Heijnen: d.heijnen@evo.nl.