Leer van de 4 vragen met de minste goede antwoorden

Leestijd: 5 minuten

De douanequiz van juli is ruim 700 keer ingevuld. Wij hebben ook dit jaar heel veel positieve reacties ontvangen (bedankt hiervoor). Wel was de quiz deze keer erg moeilijk, misschien wel iets té moeilijk. Het gemiddelde cijfer ligt met een krappe 5 een vol punt onder het resultaat van vorige keer. Tijd voor een toelichting op de 4 meest gemaakte fouten.

Heb je de quiz nog niet gedaan of wil je je geheugen nog even opfrissen? Doe de douanequiz dan nu voordat je verder leest.


1. Voor welke landen kun je het REX-systeem gebruiken?
De vraag wat het REX-systeem is, werd vaker goed beantwoord dan in welke landen je het kunt gebruiken. Om je geheugen op te frissen eerst een korte uitleg van REX. Dit systeem (ook bekend als Registered Exporter) is een certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen. 

Het REX-systeem is vanaf 1 januari 2017 als eerste toegepast binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) en later ook in de handelsakkoorden met Canada en Japan. Door middel van zelfcertificering stellen de marktdeelnemers zelf een attest van oorsprong op. Om dit te mogen doen, moet een marktdeelnemer door zijn bevoegde autoriteit geregistreerd worden in de REX-database.

Op dit moment kun je het REX-systeem gebruiken voor handel met Canada, Japan en Senegal.

2. Hoeveel ICC Incoterms® 2020-regels zijn er die gebruikt kunnen worden voor álle vormen van transport?
ICC Incoterms® 2020-regels zijn gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden, die zijn opgesteld door de Internationaal Chamber of Commerce (ICC). In totaal zijn er 11 Incoterms®-regels. Er zijn 4 regels die uitsluitend kunnen worden gebruikt voor vervoer per schip (zee- en binnenwateren). Dit zijn FAS, FOB, CFR en CIF. 

De overige 7 Incoterms®-regels kunnen worden gebruikt voor alle vervoersmodaliteiten. Dit zijn EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. Het juiste antwoord op de vraag is dus 7.

3. Uit hoeveel posities bestaat een EORI-nummer voor aangifte in Nederland, en mag je dit nummer zelf samenstellen?
Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de douane geïdentificeerd. Ook bedrijven die een uitvoer- of invoeraangifte laten opmaken door bijvoorbeeld een douaneagent, expediteur of logistiek dienstverlener hebben dit nummer nodig. 

Het EORI-nummer kun je zelf samenstellen aan de hand van je btw-nummer. Het btw-nummer bestaat uit 14 posities: NL (2 posities) – RSIN/BSN nummer (9 posities) - BO1 t/m B99 (3 posities). Voor EORI gebruik je het btw-nummer minus de laatste 3 posities. Voorbeeld: een bedrijf heeft als btw-nummer NL123456789B01. Het EORI-nummer is dan NL123456789. Je kunt het EORI-nummer dus eenvoudig zelf samenstellen.

4. De code EU in vak 1 van een douaneaangifte moet worden gebruikt voor goederen vanuit of naar welke landen?
De Europese Vrijhandelsassociatie EVA of EFTA (Engelse benaming) is een samenwerkingsverband tussen IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein en heeft tot doel de vrije handel tussen deze landen onderling te bevorderen.

De Europese Unie heeft met 3 van de EVA-landen gezamenlijk een handelsakkoord afgesloten. Met Zwitserland is een apart akkoord overeengekomen. Het belangrijkste voordeel van dit handelsakkoord is dat er onderling geen invoerrechten worden geheven op goederen die van oorsprong uit de EU of EVA-landen komen.

Hoewel er geen invoerrechten worden geheven, dient er wel een douaneaangifte te worden opgemaakt voor het goederenverkeer van de EU naar de EVA-landen en vice versa. Bij de uitvoer van goederen in het vrije verkeer van de EU naar de EVA-landen moet dus een uitvoeraangifte worden opgemaakt. Om aan te geven dat de betreffende goederen worden uitgevoerd in het kader van het handelsverkeer met de EVA-landen, wordt in Vak1 (eerste deelvak) van de aangifte de code EU gebruikt.

Een overzicht van de te gebruiken aangiftesymbolen volgens de EU-code bij Vak1 (aangifte) zie: codeboek douane, onderdeel Aangiftebehandeling, tabel A03. Voor alle andere codes in de aangifte zie: Bijlage VI van de Algemene Douane Regeling.

Heb je vragen over douanezaken? Neem dan contact op met de ledenservice. Zij adviseren je graag, dat is inbegrepen bij het lidmaatschap.
 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder