Douanequiz | de meest gemaakte fouten uitgelegd

Tijd voor bijscholing! Toelichting op de meest gemaakte fouten.

De douanequiz is met veel enthousiasme ingevuld. Sommige douaneprofessionals scoorden heel goed, anderen wat minder. De vragen waren ook pittig! De vijf vragen met de meeste fouten antwoorden hebben we voor jullie uitgewerkt. In dit artikel lichten we de juiste antwoorden toe.

Quizvraag: Welke code wordt in vak 1 ingevuld bij een invoeraangifte (voorafaangifte) van goederen uit Wit-Rusland?

68 procent fout – goede antwoord d

a.    IM A 
b.    EU A
c.    CO A
d.    IM D

D is het goede antwoord. De letter A bij de codes staat voor ‘Standaardaangifte’ (de normale procedure overeenkomstig artikel 162 van het wetboek) en de letter D voor ‘Voorafaangifte’. Dus voor aangifte doen terwijl de goederen nog niet zijn aangebracht bij de Douane of op een goedgekeurde plaats. De aangifte wordt bij een voorafaangifte pas aanvaard als de aangever bij de Douane kenbaar maakt dat de goederen zijn aangebracht. Het gebruik van de letter D staat los van het land van herkomst/oorsprong.

Quizvraag: Welk voordeel komt er in 2022 bij voor de AEO-vergunninghouder?

64 procent fout – goede antwoord c

a.    Trusted Trade Lane toegang
b.    Geen fysieke controles
c.    Status ‘Certified Taxaple Person’

Het voordeel dat er binnenkort bijkomt voor AEO-vergunninghouders is de status van Certified Taxable Person (CTP). Deze wordt geacht een betrouwbare belastingbetaler te zijn en krijgt daarom voordelen in het nieuwe btw-stelsel dat in 2022 ingaat. De criteria die gesteld worden voor een CTP-status lijken veel op de AEO-criteria die opgenomen zijn in artikel 39, onder a t/m c. Door de grote overeenkomsten is het besluit genomen een AEO-houder (C of F) automatisch toegang te geven tot de CTP-status. De implementatie van CTP in alle EU-lidstaten staat gepland voor 2022. Het nieuwe btw-stelsel wordt gefaseerd ingevoerd tussen 2019 en 2022.

Quizvraag: In de ICC Incoterms® 2020 wordt DPU genoemd. Dit is:

62 procent fout – goede antwoord c

a.    Een nieuwe toegevoegde term voor Delivery at Port Unloaded
b.    Een nieuwe toegevoegde term voor Duty Paid Union
c.    Een nieuwe naam voor Delivered at Terminal

DPU (Incoterms® 2020) is de nieuwe naam voor DAT (Incoterms® 2010). DPU staat voor Delivered at Place Unloaded. Bij DAT ontstond vaak verwarring omdat ten onrechte werd aangenomen dat de goederen moesten worden afgeleverd op een terminal. De afleverlocatie maakt echter niet uit, maar moet wel worden vermeld in combinatie met de Incoterms®-regel DPU. Bij deze regel draagt de verkoper alle risico’s met betrekking tot het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

Quizvraag: Wat is juist?

58 procent fout – goede antwoord d

a.    Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd door middel van een FSB
b.    Voor het opleggen van een verzuimboete geldt een kennisgevingsprocedure
c.    Een bestuurlijke boete op grond van de ADR bedraagt maximaal 321 euro
d.    De hoogte van een vergrijpboete is afhankelijk van de mate van schuld

Stelling D is juist. In het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane is vastgelegd dat de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen als het beboetbare feit heeft geleid tot een schuld van meer dan 300 euro aan invoerrechten. In geval van grove schuld legt de inspecteur een vergrijpboete op van 25 procent van het verschuldigde nageheven bedrag. Als sprake is van opzet, bedraagt de boete 50 procent. Bij fraude of als al eerder een vergrijpboete is opgelegd, kan de boete zelfs 100 procent worden.

Quizvraag: Wat wordt de opvolger van de VENUE-vergunning?

58 procent fout – goede antwoord d

a.    DMS
b.    AGS
c.    Het blijft VENUE
d.    Dat is nog niet bekend

De VENUE-vergunning is een vereenvoudiging voor e-commerce aangiften. Het gebruik van deze vergunning gebaseerd op het Douanewetboek van de Unie komt te vervallen. De Douane is op dit moment bezig met de voorbereidingen van de overgang van GPA en SPA naar DMS 4.0. De VENUE-vergunning is apart opgenomen in een projectgroep bij de Douane; deze zal nog een start maken voor de overgang naar DMS. Daarom is het juiste antwoord dat de opvolger van de VENUE-vergunning nog niet bekend is.

Grenzeloos ondernemen mét de juiste kennis van douanezaken? De meest actuele informatie krijg je bij de douaneopleidingen van evofenedex. Al deze opleidingen zijn praktijkgericht, door de markt erkend en altijd actueel door onze contacten met de Douane. 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder