12-12-2016  Ondernemers die schade ondervonden door de lange afsluiting van de Merwedebrug, maken nu een grotere kans op een schadevergoeding. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verlaagt de drempel voor de zogenoemde nadeelcompensatie.

EVO en Fenedex noemen het 'goed nieuws' voor ondernemers die hinder ondervonden van de perikelen rondom e brug. Samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakten de organisaties zich hard voor het verlagen van de drempel voor schadevergoedingen.

Schade

Bedrijven die minstens vijf procent van hun jaarlijkse omzet of van hun totale (logistieke) kosten aan schade hebben ondervonden door de afsluiting van de brug, kunnen nu proberen aanspraak te maken op de nadeelcompensatie - dit was oorspronkelijk vijftien procent.

In een rondetafelgesprek met de minister maakten EVO en Fenedex een aantal weken geleden al duidelijk dat deze drempel te hoog lag. De minister zei toen 'ruimhartiger' te willen optreden. Met de verlaging van de drempel voor nadeelcompensatie lijkt zij dat nu ook te doen.

Hulp bij aanvraag

Ondernemers kunnen de nadeelcompensatie aanvragen bij Rijkswaterstaat. EVO kan daarbij helpen. Leden die meer informatie willen, kunnen daarvoor contact opnemen met Jeroen Bol.