04-05-2012  Om de bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor te bevorderen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijke subsidie stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (BGS) in het leven geroepen. Met de regeling wil de overheid de samenwerking in de spoorlogistieke keten en de bundeling van goederenstromen over het spoor bevorderen.

Subsidie

De regeling is interessant voor spoorvervoerders, logistieke ondernemers en verladers die goederen over het spoor gaan vervoeren. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die organisatorische en fysieke drempels verlagen en zo zorgen voor meer bundeling van goederenstromen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen in het logistieke proces van een bedrijf, door een deel van zijn productie samen met handelswaar van andere bedrijven te transporteren. Ondernemers kunnen individueel een aanvraag doen maar vooral ook in samenwerking met andere ondernemers. De subsidie bedraagt op z’n hoogst vijftig procent van de projectkosten.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 29 mei organiseert Agentschap NL een matchmaking- en voorlichtingsbijeenkomst. Adviseurs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en AgentschapNL geven een toelichting en beantwoorden vragen over de regeling. Ondernemers ontmoeten ook potentiële partijen voor samenwerking en hun zakelijk netwerk. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 18 mei via e-mail of via telefoonnummer 088 602 2556 onder vermelding van uw naam, organisatie, adresgegevens en type organisatie.