Drie suggesties voor behandeling begroting Infrastructuur en Waterstaat

Maak werk van modal shift, zet in op het voorkomen van vrachtwagenheffing voor elektrische bestelauto’s en investeer meer in een schonere en sterke binnenvaart

15-10-2019  Op woensdag 16 oktober debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ondernemersvereniging evofenedex heeft de Tweede Kamerleden drie praktische suggesties meegegeven over onderwerpen waarvan wij vinden dat extra aandacht bij de begrotingsbehandeling gewenst is.

Maak werk van modal shift

Voor 2020 zijn er voldoende kansen een extra slag te maken op het gebied van logistieke optimalisatie als de Tweede Kamer er toe besluit hier budget voor vrij te maken. Bij veel handels- en productiebedrijven is op het vlak van duurzaamheid en efficiëntie van hun logistiek nog een slag te maken. Denk hierbij aan het inzetten van spoorgoederenvervoer en binnenvaart. Het realiseren van een betere benutting daarvan gaat echter niet vanzelf. Potentiële gebruikers van spoor en binnenvaart ontbreekt het vaak aan kennis en tijd om tot een modal shift te komen.

Door bedrijven persoonlijk te begeleiden en ondersteunen met het maken van een overstap, is de kans op succes vele malen groter. Zo heeft evofenedex al veel ervaring opgedaan in het succesvol begeleiden van bedrijven bij het optimaliseren van hun logistiek. Wanneer hier een landelijk programma voor komt, zijn er grotere stappen te maken.

Geen vrachtwagenheffing voor elektrische bestelauto

Bedrijven die overstappen op elektrische bestelauto’s, worden straks mogelijk geconfronteerd met een vrachtwagenheffing. Dit houdt ondernemers tegen de stap naar elektrisch rijden te zetten. Het aantal elektrische bestelauto’s in Nederland bedroeg begin 2019 iets meer dan 3000. Om de groei van dit aantal te stimuleren is het noodzakelijk dat er zo min mogelijk concurrentienadeel ontstaat. Dit ligt op de loer omdat een elektrische bestelauto door zijn batterij zwaarder is dan een reguliere.

Om concurrentienadeel met diesel- of benzinevoertuigen te voorkomen, is met de Europese Commissie een vrijstelling overeengekomen voor het C-rijbewijs en de tachograaf, die op basis van het gewicht eigenlijk verplicht zijn. Zo’n uitzondering moet er ook komen voor de vrachtwagenheffing.

Een schonere en sterke binnenvaart

Eerder dit jaar hebben het bedrijfsleven, de binnenvaartsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Green Deal Maritiem ondertekend. De vergroening van de binnenvaart is hier een belangrijk onderdeel van. Dit is van groot belang om deze ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor handels- en productiebedrijven. Het bedrag van 15 miljoen euro dat nu in de begroting is opgenomen, is mooi om pilotprojecten en nieuwe innovaties mee te ondersteunen.

Om de sector te vergroenen is echter meer nodig. Naast dat het van belang is dat de sector zelf bijdraagt aan de vergroening, verzoeken wij de Kamerleden de minister te vragen hoe ze wil komen tot een fonds dat breed inzetbaar is. Ook willen wij weten hoe kan worden voorkomen dat we een deel van de binnenvaart bij de transitie verliezen doordat kleinere schepen uit de vaart gaan. Dit zal immers op termijn zorgen voor een kleiner marktaandeel van de binnenvaart, doordat de sector dan minder aantrekkelijk wordt voor handels- en productiebedrijven.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder