Dring files bij A2 Leidsche Rijntunnel terug

Tunneldosering op trajecten zorgt voor ergernis bij ondernemers

13-03-2018 Er moet naar alternatieven worden gezocht voor het tunneldoseren op de A2 Leidsche Rijntunnel, A10 Coentunnels en A4 Ketheltunnel. Het doseren zorgt voor stevige vertragingen voor weggebruikers en tot economische schade voor ondernemers.

Tunneldoseren is een instrument om de veiligheid van de weggebruiker te verhogen. Bij tunnels wordt het toegepast om aan de wettelijke veiligheidsnorm te voldoen. Rijkswaterstaat wil files in de tunnel voorkomen omdat bij een brand de weggebruiker anders een te groot risico loopt.

Kijken naar alternatieve oplossingen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt mogelijke optimalisaties voor het tunneldoseren bij de A2 Leidsche Rijntunnel. Deze zijn helaas naar nu blijkt niet doelmatig. Er wordt echter voorbijgegaan aan alternatieve oplossingen in plaats van tunneldoseren. Er bestaan fysieke veiligheidsmaatregelen in de tunnel zoals automatische blussystemen/robots die tunneldoseren overbodig kunnen maken. In buitenlandse tunnels worden deze systemen met succes toegepast. Hierdoor kan er worden voldaan aan de Europese veiligheidsnorm zonder dat files in de tunnel voorkomen dienen te worden.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de toepassing van tunneldoseren in Nederlandse tunnels. Ook last en hinder van het tunneldoseren? Laat het onze beleidsadviseur Thomas Reitsma weten.