05-07-2011 De droogtesituatie is in de afgelopen week weinig veranderd. De Rijnafvoer bewoog zich in de afgelopen week tussen de 1250 en 1600 kubieke meter per seconde. De basisafvoer van de Rijn, de afvoer die optreedt als neerslag uitblijft, is laag. De afvoer van de Maas bij Luikbevindt zich op een niveau van 50 kubieke meter per seconde.

Toch is de droogtesituatie nu wel beter dan in de afgelopen maanden. Daardoor zijn veel genomen maatregelen beëindigd. Doordat de basisafvoer van de Rijn nog wel aan de lage kant is, blijven een aantal maatregelen op dat gebied wel gehandhaafd. Zo blijven de bestaande beregeningsverbonden van kracht en worden de veendijken extra geïnspecteerd.

De hevige buien van vorige week hebben lokaal tot wateroverlast geleid maar landelijk gezien is het effect op het neerslagtekort beperkt: dit is ten opzichtevan vorige week zelfs iets toegenomen.

Ook de grondwatersituatie is de afgelopen week weinig veranderd. In het overgrote deel vanNederland blijven de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.