02-08-2011  Door de gevallen neerslag in de afgelopen twee weken is de droogtesituatie, met name in het Rijnstroomgebied, weer verder verbeterd en nu bijna normaal.

De Rijnafvoer bevindt zich op een niveau van 1736 meter per seconde. In de komende week wordt een daling tot 1400 meter per seconde voorzien, daarna wordt een stabilisatie van de afvoer op dat niveau verwacht.

De afvoer van de Maas bij Luik bevindt zich op een niveau van 50 meter per seconde. Hierin wordt de komende week geen wezenlijke verandering verwacht.

De grondwatersituatie in Nederland kent nog steeds een tweedeling. Op de hoge zandgronden is de grondwaterstand nog steeds lager dan gemiddeld. In rivierengebieden, poldergebieden en veenweiden is de grondwaterstand nu juist relatief hoog voor de tijd van het jaar.

In het droogtebericht van Watermanagementcentrum Nederland (pdf) staat meer informatie.