24-05-2011  De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, hij bedraagt momenteel 1050 kubieke meter per seconde. Waarschijnlijk zet de huidige daling van de afvoer bij Lobith de komende week door naar een niveau richting 950 kubieke meter per seconde aan het einde van de periode. Het langjarige gemiddelde voor half mei bedraagt circa 2100 kubieke meter per seconde. Het IJsselmeer is momenteel goed gevuld.

De afvoer van de Maas bij Luik daalt en bedraagt momenteel 58 kubieke meter per seconde. Dit is ongeveer 100 kubieke meter lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Op basis van de weersverwachting voor deze week wordt geen wezenlijke verandering van de afvoer verwacht, afgezien van mogelijke kortstondige afvoerstijgingen in de tweede helft van de periode veroorzaakt door buien.

Als preventieve maatregel worden balken op de schuiven van de stuwen in de Maas bij Belfeld en Roermond geplaatst, om zo het waterverlies te beperken.

Het oploop- en passeerverbod voor de grote schepen in een aantal IJsselbochten is uitgebreid tot alle schepen (uitgezonderd schepen kleiner dan 20 meter).