07-06-2011  In de afgelopen dagen is er op veel plaatsen neerslag gevallen. In sommige gevallen is deze neerslag zo hevig geweest dat wateroverlast ontstond. De rivierafvoeren van de Rijn en Maas zijn weer iets aan het stijgen.

De waarden blijven echter veel te laag voor de tijd van het jaar. De droogtesituatie, in zowel de hoog als laag gelegen gebieden, is daarom niet wezenlijk verbeterd.

De meeste maatregelen die de waterbeheerders in de afgelopen weken hebben genomen blijven van kracht. In het IJsselmeer en het Markermeer blijven de verhoogde streefpeilen van kracht en de watervoorraden in de regionale wateren worden zoveel mogelijk gehandhaafd.