Droogtebericht voor de binnenvaart

Gevolgen van de droogte op sommige plekken voelbaar voor binnenvaart

03-08-2018  Volgens het zogeheten droogtebericht van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) leidt de droogte voor de binnenvaart -met uitzondering van de Geldersche IJssel- op dit moment niet tot grote hinder. Dat de situatie momenteel niet verslechterd komt onder meer door regenval in Duitsland. Wel kunnen als gevolg van de lagere waterstanden schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Dit leidt mogelijk tot een toename van het scheepvaartverkeer, aldus Rijkswaterstaat.

Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken geldt er bij verscheidene sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime. Dit is onder meer van toepassing op de sluizen op de Maas, Nederrijn/Lek, kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en de Lorentzsluizen. Om verzilting tegen te gaan gelden beperkingen bij Zeesluis IJmuiden en de Irenesluis in Wijk bij Duurstede. Wachttijden kunnen langer zijn dan gebruikelijk.

Kritiek punt waterstand Rijn

Zorgen zijn er wel over de waterstand van de Rijn in Duitsland. Deze daalt volgens Elwis, het Duitse informatiesysteem, tot een kritieke grens op het ondiepe stuk bij Kaub. De zogenoemde Pegelstand bij Kaub nadert de grens van 60 centimeter. Als dat het geval is, kan een deel van de vloot niet doorvaren.

Meer informatie over de droogte is te vinden in de Droogtemonitor(pdf) hieronder.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder