Droogtebericht voor de binnenvaart: hinder blijft

De hinder kan zelfs toenemen door het einde van de zomervakantie

17-08-2018  Volgens het zogeheten droogtebericht van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijft de binnenvaart last houden van de gevolgen van de droogte. De neerslag die valt helpt onvoldoende om het neerslagtekort te compenseren.

In het laatste droogtebericht waarschuwt het LCW wel zelfs voor een verslechtering voor de binnenvaart de komende weken. De aflopende vakantie zorgt ervoor dat er weer meer binnenvaartschepen op het water komen, terwijl de maatregelen vanwege de droogte van kracht blijven. Deze combinatie kan leiden tot extra drukte bij onder meer de sluizen.

De  lage waterstand zorgt er nog steeds voor dat schepen minder diep geladen kunnen worden en dus minder vracht kunnen vervoeren. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. Om waterafvoer te beperken is er bij verschillende sluizen een aangepast schutregime. Dit is onder meer het geval bij de sluizen op de Maas, Nederrijn/Lek, kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en bij de Lorentzsluizen. Wachttijden langer kunnen zijn dan gebruikelijk. Dit is vooral te merken op de Maas en de Brabantse kanalen.

Schutregime aangepast

Op een aantal plekken in Nederland is sprake van een aangepast schutregime in verband met het terugdringen van verzilting. Hiervan is onder andere sprake bij de Irenesluis (Wijk bij Duurstede), de zeesluis IJmuiden, de Krammersluis, de Goereesluis en de Lorentzsluizen.

Meer informatie over de droogte is te vinden in de Droogtemonitor(pdf) hieronder.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder