Droogtebericht voor de binnenvaart: hinder neemt toe

De gevolgen van de aanhoudende droogte zorgt op steeds meer plekken in het land hinder voor de binnenvaart.

09-08-2018  Volgens het zogeheten droogtebericht van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) neemt door de aanhoudende droogte de overlast voor de binnenvaart toe. De neerslag die valt is van weinig betekenis.

Vooral op de Maas en de Brabantse kanalen is sprake van langere wachttijden vanwege een aangepast schutregime. Ook op de Nederrijn/Lek en het kanaal Gent-Terneuzen kunnen wachttijden langer kunnen zijn dan gebruikelijk. Op een aantal plekken in Nederland is sprake van een aangepast schutregime in verband met het terugdringen van verzilting. Hiervan is onder andere sprake bij de Irenesluis (Wijk bij Duurstede), de zeesluis IJmuiden, de Krammersluis, de Goereesluis en de Lorentzsluizen. Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt.

Vakantie

Als gevolg van de lagere waterstanden worden schepen minder diep geladen en wordt er dus minder vracht vervoerd. Hierdoor neemt het aantal schepen op de vaarwegen toe, hoewel door de vakantieperiode die toename tot nu toe meevalt. Maar nu het einde van de vakantie in zicht komt en de droogte blijft aanhouden, kan die situatie snel omslaan. Een hoger aanbod van scheepvaart staat op gespannen voet met de afnemende capaciteit bij sluizen.

Meer informatie over de droogte is te vinden in de Droogtemonitor(pdf) hieronder.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder