Droogtebericht voor de binnenvaart: lichte verbetering

Extra aanvoer van water geeft enige verlichting, maar problemen blijven groot

17-08-2018  Volgens het zogeheten droogtebericht van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft de aanvoer van extra water op de diverse vaarroutes voor enige verlichting gezorgd. Toch blijft het scheepvaartverkeer op de Waal, de IJssel, Nederrijn en Lek last ondervinden van de lage waterstanden en kan er nog steeds aanzienlijk minder lading worden vervoerd.

Daarnaast kan er op een aantal plaatsen nog steeds niet gepasseerd worden. Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan wordt ’s nachts één kolk van de Irenesluizen gestremd voor de scheepvaart om water door te kunnen laten. De andere kolk blijft beschikbaar waardoor de hinder voor de scheepvaart beperkt is.

Schutregime

Om zoutindringing te voorkomen is bij een aantal zeesluizen het schutregime aangepast. De beperking voor zeevaart op Kanaal Gent-Terneuzen is opgeheven door het behalen van 12,5 meter diepgang. Het baggerwerk in het vak IJsselkop-Driel heeft een positief effect gehad op de minst gepeilde diepten.

Meer informatie over de droogte is te vinden in de Droogtemonitor(pdf) hieronder.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder