19-07-2011 Door de gevallen neerslag in de afgelopen week is de droogtesituatie aanmerkelijk verbeterd.

De Rijnafvoer bevindt zich op een niveau van 1650 m3/s. In de komende week wordt een stijging tot 1800 m3/s voorzien.

Op basis van de voorspelde neerslag wordt een verdere stijging verwacht, waardoor de afvoer nagenoeg op het normale niveau voor de tijd van het jaar komt.

De basisafvoer van de Rijn, dit is de afvoer die gaat optreden als neerslag uitblijft, is gestegen en bijna normaal geworden. Dit is opmerkelijk, omdat de basisafvoer in juli normaalgesproken daalt.

De afvoer van de Maas bij Luik bevindt zich op een niveau van 50 m3/s. Hierin wordt de komende week geen wezenlijke verandering verwacht.

Door de gevallen neerslag en de verhoogde Rijnafvoer zullen er voorlopig geen droogteproblemen meer optreden. Preventieve maatregelen kunnen daarom worden beëindigd.

Zo zal Rijkswaterstaat het peil in het IJsselmeer en Markermeer langzaam omlaag brengen naar het normale zomerpeil.