Dropshipments en export control

Bij een dropshipment blijft de verkoper of exporteur verantwoordelijk.

13-06-2019  De EU dual-use-verordening geldt ook voor dropshipments, waarbij de Nederlandse partij als tussenhandelaar optreedt. Hoe zit dat?

Een groot aantal van de in Nederland gevestigde bedrijven binnen de maakindustrie hebben de afgelopen decennia hun productie verplaatst naar de zogenaamde ‘lagelonenlanden’ binnen Europa (Polen, Bulgarije, Roemenië) en daarbuiten (India, China, Filipijnen). Door deze vernieuwende en kostenbesparende activiteit handelen bedrijven de inkoop en directe verzending vaak als dropshipment af. Zeker als het om strategische of dual-use goederen gaat, is het belangrijk om zich bewust te zijn van de gevolgen hiervan.

Verplichte melding

Wanneer het gaat om strategische goederen of diensten die vallen onder de dual-use-verordening 428/2009, dienen er specifieke acties ondernomen te worden om er zorg voor te dragen dat deze goederen zowel bij uit- als invoer administratief correct afgehandeld worden en gemeld zijn bij de desbetreffende overheidsinstanties. Dit geldt zowel voor Nederland als het land van verzending en ook het land waar de goederen ontvangen worden.

Door de verplichte melding blijven overheden grip houden op de wereldwijde verzending van goederen en diensten die bij kunnen dragen aan de vervaardiging of instandhouding van producten bedoeld voor de massavernietigingswapensindustrie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in internationale verdragen zoals het Wassenaar Arrangement. De internationale gemeenschap wil ook toezicht houden op de naleving van mensenrechten en levering aan terroristische groeperingen en landen of overheden die vallen onder wapenembargo’s voorkomen.

Bij een dropshipment blijft de verkoper of exporteur verantwoordelijk. Wanneer de verzending van strategische of dual-use-goederen via een tussenhandelaar plaatsvindt, is het lastiger om hier zicht op te houden. Toch blijft ook bij een dropshipment de verkoper of exporteur (eind-)verantwoordelijk voor het correct naleven van de wet- en regelgeving.

Tussenhandelaar

Een tussenhandelaar is volgens de EU-verordening iemand die voor zijn beroep waren doorverkoopt om ze van de producent of aanbieder bij een afnemer of consument te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld exporteurs, importeurs, groothandelaren, detaillisten en opkopers vallen. De Dual Use verordening 428/2009 beschrijft deze werkzaamheden bij de tussenhandel (de zogenaamde brokering) als volgt: het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van dual-use-goederen door een derde land van/aan een ander derde land, maar ook het verkopen of aankopen van dual-use-goederen in derde landen met het oog op de  overbrenging ervan naar een derde land.

Nederland-China-Suriname

Om de complexiteit te illustreren volgt hierna een praktijkvoorbeeld. Een Nederlands beveiligingsbedrijf (A, als verkopende instantie) verzorgt voor zijn klant, exploitant van een goudmijn in Suriname (C, als koper/afnemer) fysiek de beveiliging van een goudwinningscomplex in het Brokopondo-district. Om het desbetreffende gebied beter vanuit de lucht te kunnen controleren op ongewenst bezoek, vraagt C aan A om een verkenningsdrone te leveren met specifieke kenmerken voor deze toepassing.

De Nederlandse tussenhandelaar kiest ervoor om een surveillancedrone te kopen bij een  gerenommeerde Chinese producent(B, als leverancier) en deze vanuit China direct naar Suriname te verzenden. De hierboven vermelde drone valt onder de GN-code (Goederen Nomenclatuur) 88021100.

De doorverwijzende SGP-post (Strategische Goederen Post) 9A012.a (UAV-Unmanned Aerial Vehicle system non-military) vertelt ons dat het een dual-use-item betreft. Het bijbehorende vluchtcontrolesysteem draagt SGP-post 7A116 en de bijbehorende software 7D003.e en 7D004. Daardoor dient er een melding bij het CDIU (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer) gedaan te worden middels het formulier Mededeling Tussenhandel goederen voor tweeërlei gebruik (te vinden op de website van de Douane/ Belastingdienst).

Meldingsplicht

De meldingsplicht voor tussenhandelaren is er sinds juli 2012. Bedrijven kunnen kiezen voor een eenmalige mededeling of een mededeling per transactie. In een aantal gevallen kan het CDIU zelfs beslissen dat er toch een aanvraag voor een vergunning voor tussenhandeldiensten voor goederen van tweeërlei gebruik benodigd is. Ook in geval van een ‘catch-all’ kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ad-hoc een vergunningplicht opgelegd worden. Dit naar aanleiding van de geopolitieke situatie in het betrokken gebied van levering.

De opkomst van webshops en internetportals maakt het doorgronden en correct naleven van exportcontroleregelgeving er niet eenvoudiger op. Vaak gaat het om kleine onderdelen van lage waarde, softwarelicenties of de overdracht van technologische kennis. Controle op dit soort strategische goederen en diensten blijft moeilijk, maar niet minder belangrijk.

Dit artikel is geschreven door Ron van der Gaarden, eigenaar en oprichter van Esmerillon, export control consultancy & training.


Trade Compliance Congres 2019

Op 3 oktober 2019 organiseren we de tweede editie van het Trade Compliance Congres. Met het thema “Snijvlak tussen commercie en compliance” bieden we je, net als vorig jaar, een ruim programma met onderwerpen in relatie tot international trade en compliance. In het programma komen onder andere IT, privacywetgeving en product- en voedselveiligheid aan de orde.  Je kunt sessies volgen die betrekking hebben op theoretische en juridische aspecten. Ook zijn er diverse sessies die dieper ingaan op de gevolgen voor de praktijk en commerciële uitdagingen voor het bedrijfsleven. 

Dit congres loopt tegelijk met ons Nationaal Douanecongres en is vooral bedoeld voor deelnemers die minder met douanematerie in aanraking komen. Als deelnemer van het Trade Compliance Congres kun je ook kiezen uit themasessies van het Nationaal Douanecongres. Volop keuze dus.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder